Alles wat je als team nodig hebt om succesvol te zijn,
is al aanwezig ín en rondom het team.

Roderick Göttgens

Wie de teamcultuur beheerst, beheerst ook het teamresultaat.

Teamcultuur bestaat uit patronen die houding & gedrag sturen. Begrijpen welk effect deze patronen hebben en hoe je dit effectief beïnvloed is de sleutel tot een sterk, effectief en high performing team dat succesvol is en teamdoel weet te realiseren.

Of we het beseffen of niet, alle resultaten die we boeken, alles wat we bereiken, is het rechtstreeks gevolg van ons handelen. Van onze houding en van ons gedrag. 

Zet mensen gedurende een bepaalde periode bij elkaar en er ontstaan patronen in termen van houding en gedrag: omgangsvormen, afspraken, taalgebruik, processen en procedures, hiërarchie, leiderschap en uiteindelijk zelfs gemeenschappelijke doelen. Ze definiëren hoe de groep mensen met elkaar leeft en werkt. Dit is wat we verstaan onder (team)cultuur

TeamForge richt zich op het creëren van een (team)cultuur, van houding & gedrag, dat past bij de aard van de opdracht. Een cultuur die nodig is om teamopdracht te realiseren en teamdoel te bereiken in een constant veranderende wereld.

TeamForge-vlag-duinen

Een "team dat past bij de aard van haar opdracht" (High Performing Team) is gebouwd op een cultuur die primair gedrag gedreven is. Dit is het type teamcultuur dat nodig is om te slagen in een constant veranderende wereld.

Het is niet het pantser dat het verschil maakt.
Mensen en hun gedrag wel!

TeamForge laat je zien en begrijpen wat het gedrag van jouw teamleden drijft, hoe dit wordt beïnvloed en hoe je dit succesvol kunt beïnvloeden en veranderen. We passen inzichten uit de toegepaste gedragswetenschappen en -psychologie toe voor lange termijn verandering en succes. Effectieve gedragsbeïnvloeding, gebaseerd op jouw behoeften, jouw uitdagingen, jouw situatie en jouw context.

Wij fungeren hierin als jouw force-multiplier: we versterken wat er al is en vullen aan wat nodig is. Door op deze manier de krachten te bundelen komen theorie, kennis en werkelijkheid samen. Je groeit van inzichten, via ervaring naar bestendigen: een (team)cultuur die past bij de aard van de opdracht!

Teamability is hierin ons fundamentele referentiekader. Deze referentie is ontworpen met medewerking van de Nederlandse Special Forces (Korps Commandotroepen) en beschrijft de pijlers van een High Performing Team. Het laat zien hoe teamgedrag positief wordt beïnvloed wanneer mensen "onbaatzuchtig gaan samenwerken aan een gemeenschappelijk doel".


teamability_cover_small

Teamability: zo vorm je extreem gemotiveerde teams

Het Korps Commandotroepen heeft Roderick Göttgens een unieke inkijk geboden in hun werkwijze bij het ontwikkelen van onoverwinnelijke teams. Dit bewezen recept voor teamvorming heeft hij vertaald naar Teamability; dé methode om in iedere organisatie teams te vormen die het hoogst haalbare nastreven en die maar één ding willen: winnen!Blog

Regelmatig publiceren we artikelen over houding & gedrag in teamwork en leiderschap.