Waarom is bouwen aan vertrouwen in teams zo belangrijk (deel 1 van 3)

By
2 Minutes Read

Tijdens teamcoaching en teambegeleiding is het thema (team) Vertrouwen een steevast terugkomend onderwerp. Vooral vandaag-de-dag waarin de traditionele samenwerkingsvormen behoorlijk op de proef worden gesteld.

In een drieluik ga ik dieper in op het thema "Vertrouwen". In dit artikel antwoord op de vraag "waarom is vertrouwen zo belangrijk".

Mij valt vaak op dat als teams praten over vertrouwen ze zoeken naar een "quick-fix", een soort heilige graal waardoor teamleden elkaar sneller en beter gaan vertrouwen. Dat kan ik mij ook wel voorstellen, aangezien we weinig tijd hebben, nog van alles en nog wat moeten doen en vertrouwen "de basis vormt voor elke vorm van samenwerkingsrelatie". Er is / we nemen geen uitgebreide tijd om te bouwen aan vertrouwen.

Ik kan een heel pleidooi houden waarom je juist wél veel tijd hieraan moet besteden. En waarom juist nú. Dat je in the-heat-of-the-moment wel van elkaar op aan moet kunnen. Maar dat ga ik (nu nog) niet doen.

Ik ga eerst een stap terug terug. Naar de basisvraag: "waarom is vertrouwen eigenlijk zo belangrijk?". We roepen wel dat vertrouwen het basisfundament vormt voor samenwerking en teamwork, maar waarom eigenlijk? Vaak blijft een antwoord uit of vervallen we in allerlei vaagheden. Er kan geen antwoord worden gegeven op die vraag.

In dit plaatje probeer ik dat daarom kort en bondig uit te leggen:

Waarom is bouwen aan vertrouwen in het team zo belangrijk - TeamForge

Vertrouwen in het team is belangrijk, omdat:

1. Vertrouwen in elkaar leidt tot "Openheid & Veiligheid".

In jargon is dat men Psychologische Veiligheid gaan noemen. In het team kan en mag je alles vinden en zeggen, zonder dat je bang hoeft te zijn dat mensen je er anders om gaan behandelen. Elk idee en elke mening wordt gerespecteerd en gezien als een intentie de beste oplossing of het beste resultaat neer te willen zetten.

2. Openheid & Veiligheid leidt tot Functionele Spanningen.

Om de juiste oplossingen, alternatieven en opties te krijgen, moeten mensen in het team het soms hartstochtelijk oneens met elkaar kunnen zijn. Dan ontstaan de beste discussies over voors en tegens. In veruit de meeste gevallen leidt dit tot de beste oplossing, alternatief of optie waar iedereen in beginsel achter staat. Functionele Spanning is ook nodig om de collectieve denk- en uitvoerkracht van een team te mobiliseren.Functionele Spanning kan niet ontstaan als teamleden niet de veiligheid & openheid te voelen om te zeggen wat ze vinden,

3. Functionele Spanningen uiteindelijk leiden tot Innovatie & Creativiteit.

In the-heat-of-the-moment moet je van elkaar op aan kunnen. Je moet om kunnen gaan met veranderingen, spanningen, stress en onbekende situaties. Zaken waar teams ALTIJD mee te maken hebben. Dat vraagt creativiteit door bijvoorbeeld simpelweg te roeien met de riemen die je hebt. Het vraagt innovatie, door de zaken eens (radicaal) anders aan te pakken dan wat als gewoon wordt gezien. Innovatie & creativiteit kan niet ontstaan als er geen ruimte voor Functionele Conflicten bestaat.

Picture of Roderick Göttgens

Roderick Göttgens

Author