Wat we doen

Wees de oorzaak, niet het effect!
Laat dingen gebeuren, in plaats van dat ze je overkomen!

TeamForge biedt teams ongeëvenaarde oplossingen om een cultuur van High Performance te creëren. 
Dat doen we op unieke, onconventionele en uitdagende wijze.

We gaan daarvoor terug naar de basis: het gedrag van mensen en teams. Wat zorgt ervoor dat mensen met elkaar kúnnen en wíllen samenwerken? Wat beïnvloed dat gedrag en hoe beïnvloed je dat effectief en langdurig?

Hierbij staan drie zaken bij ons altijd centraal:

1
Verklaren
waarom teamleden doen wat ze doen.
2
Ervaren
hoe gedrag van teamleden effectief kan worden beïnvloed.
3
Borgen
van het gedrag voor de lange termijn.

Teamability is daarbij ons referentiekader om scherp te krijgen welke fundamentele elementen impact hebben op het gedrag (en dus op de performance) van het team. Vervolgens vullen we dit aan met principes uit de gedrags- en psychologische wetenschappen.

1. Verklaren

Gedrag van teamleden is soms moeilijk te begrijpen. Waarom doen ze nou eigenlijk wat ze doen? Waar komt dat gedrag vandaan en waarom stellen ze zich op zoals ze doen?

Iedereen die in of met teams werkt, weet dat er soms grote verschillen bestaan in gedrag tussen tussen teamleden (en zelfs tussen teams onderling). Begrijpen waar deze verschillen vandaan komen en begrijpen waarom teamleden doen wat ze doen is het startpunt om het gedrag effectiever op elkaar af te stemmen. We blijven hierbij ver weg van "goed" of "fout". We vellen geen waardeoordeel, omdat wij er in geloven dat als je elkaar beter begrijpt, je ook de modus operandi voor effectief teamwork kunt vinden.

We kijken naar diverse zaken, zoals fundamentele principes die gelden bij effectief teamwork, hoe mensen uitdagingen aanvliegen en beslissingen nemen, vanuit welke drijfveren zij werken, maar ook een objectieve blik op gedrag en lopende veranderinitiatieven.

Gedrag leren begrijpen doen we onder andere op de volgende manieren:

  • Teamability workshop
  • Insights Discovery workshop
  • DISC workshop
  • Outdoor teamtrainingen
  • Performance coaching voor individuele teamleden
  • Gedragsobservaties & -advisering
  • Intervisiesessie op uitgevoerde en / of lopende veranderingen

2. Ervaren

Gedrag is een onderwerp waar we met z'n allen uren over kunnen doorpraten. Op papier lijkt het allemaal heel mooi, maar in onze filosofie moet je gedrag ervaren om het ook echt te kunnen begrijpen. Hoewel het altijd start met inzicht opdoen, krijgen die inzichten pas waarde als je ze ervaart. Voor ons is dit een belangrijke extensie op begrijpen, omdat je van hieruit een veranderplan krijgt van waaruit iedereen snapt welk gedrag anders moet en begrijpt waarom dat moet.

Gedrag laten ervaren doen wij op basis van "action-learning": in een outdoor omgeving (Amsterdamse Waterleidingduinen) focussen we primair op houding & gedrag van mensen in teamverband. Ook hierbij maken we actief gebruik van interventies uit de gedrags- en psychologische wetenschappen. We laten je ervaren waar je staat als team, hoe drijfveren en wijze van beslissen eigen en teamgedrag beïnvloeden, maar ook waartoe je als team in staat bent.

Gedrag (laten) ervaren kunnen we vanuit verschillende invalshoeken invullen, waaronder:


3. Borgen

Niets is zo veranderlijk als de mens zelf. Het ene moment denken we het door te hebben, het andere moment snappen we er niets meer van. In de praktijk zien we daarom veel goedbedoelde veranderinitiatieven toch stranden. Vaak omdat we de verandering generaliseren en specifieke context- en situatiegevoelige onderdelen onvoldoende aandacht geven. Of we focussen ons teveel op het procesmatige en de structuurwijzigingen van de implementatie en te weinig op het effect hiervan op het gedrag. Het gevolg: mensen blijven doen wat ze deden en dus blijft de organisatie krijgen wat ze kreeg. Elke interventie die je doet, elke verandering die je doorvoert moet uiteindelijk als effect hebben dat mensen hun gedrag ten positieve veranderen en het doel wordt bereikt.

Gedragsverandering is complex en daarom (bijna) altijd maatwerk. Gedragsverandering doe je ook niet van de ene op de andere dag. Wil je langdurige resultaten, dan moet je het planmatig oppakken en het effect continu meten. Bijsturen op basis van (hernieuwde) inzichten en aanpassen van uitgevoerde interventies totdat het gewenste resultaat wordt bereikt.

TeamForge ontwikkelt samen met haar partners effectieve gedragsveranderingtrajecten. Op basis van onze ervaring en onze kennis en kunde op het gebied van gedrag- en gedragsbeïnvloedingswetenschap. Hiermee zorgen we er voor dat veranderinitiatieven een lang leven kennen, dat mensen ook de kant op bewegen die ze moeten gaan en dat de veranderinitiatieven simpelweg succesvol worden en blijven.

Borging van effectieve gedragsverandering vullen we onder andere in door:

  • Advies (objectief) op reeds lopende (of nog te starten) verandertrajecten
  • Begeleiding van verandertrajecten vanuit een gedragsperspectief
  • Ontwikkeling van effectieve veranderstrategieën

Neem contact op voor meer informatie