Teamability 24h Team Challenge

Leg het fundament voor het Hoogste Niveau van Teamwork.

Om teams te laten groeien, moeten wel de juiste condities worden gecreëerd. Niet alleen praten over hoe het anders moet of kan, maar het ook DOEN. Ervaren wat de consequenties zijn van beslissingen en hoe inzichten uitpakken in de praktijk.

  • Hoe reageren teamleden op elkaar als er druk en / of stress wordt ervaren?
  • Als er ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen lijken te zijn?
  • Hoe effectief wordt er gecommuniceerd als de realiteit anders verloopt dan het plan?
  • Hoe gaat het team te werk als niet alle benodigde informatie beschikbaar is?
  • Hoe gaat het team om met tegenslagen en welk effect heeft dat op het onderling vertrouwen en de mentaliteit van de teamleden?
  • Ben je als teamleider in staat met je team het (eind)doel te bereiken?

Zomaar een paar vragen die in elk team voorkomen.

Onze Training Exercises zijn praktijkgerichte teamtrainingen met als de basis de principes achter Teamability. We zetten onze klanten in uitdagende en soms chaotische situaties om ze zo de kracht van Teamability én hun eigen teamdynamiek te laten ervaren. De oefeningen zijn zo ontworpen dat elk team wordt ‘gedwongen’ met elkaar samen te werken om de opdracht succesvol te volbrengen. Door het DOEN vallen maskers af en laten de teamleden hun ware aard zien. Die ervaring vormt de basis om met elkaar op voort te bouwen.

Beschrijving

De Vier Cultuurpijlers van Teamability vormen de basis. Op basis van het Act & Reflect werkmodel worden deze cultuurpijlers in de praktijk gebracht. We maken daarbij ook actief gebruik van modellen als Insights Discovery en Organizational Behaviour Management (OBM).

Elk programma passen we aan op de specifieke wensen en behoeften van onze klanten, zodat het doel maximaal wordt ondersteund.

Resultaat

Er is geen betere leerschool dan de praktijk. Door niet alleen te praten over teamwork, maar het vooral ook met elkaar te doen en te ervaren leert elk team haar sterke en nog te ontwikkelen punten kennen. Dit vormt de basis om toe te werken naar een cultuur van Teamability: domineren en winnen!

Interesse in deze dienst?

Neem vrijblijvend contact op om te achterhalen wat TeamForge voor uw team kan betekenen.