Skip to main content
MentaliteitTeamwork

Empowerment To-the-Max: de Zes Principes

By 26 oktober 2016oktober 22nd, 2020No Comments

Empowerment To-the-Max: de Zes Principes

Empowerment. Iedereen heeft het er over, maar wat is het nou eigenlijk? Wat maakt of jij je empowered voelt? Dat jij fluitend je werk doet?

In een vorig blogartikel heb ik al geschreven over wat ik versta onder teamwork. Samenvattend:

het onbaatzuchtig samen werken aan een gemeenschappelijk doel.

Deze definitie is veeleisend. Het behelst nogal wat. Maar laten we even met een open deur beginnen: een team bestaat uit mensen. Mensen met hun eigen inhoudelijke competenties en skills. Mensen die met elkaar moeten samenwerken. Die in veel situaties tot elkaar zijn veroordeeld, want we hebben niet altijd evenveel invloed op wie in ons team komt. Ja, als je inhuurt kun je dat tot op zekere hoogte zelf bepalen, maar pas als je werkelijk met elkaar gaat samen werken, leer je iemand echt kennen. Dus hoe zorg je er nou voor dat elk teamlid er onbaatzuchtig inzit, gaat samen werken met zijn of haar collega’s ten gunste van dat gemeenschappelijk doel? Ofwel: dat het teamlid zich opstelt als een elite teamplayer?

Mijn simpel antwoord hierop is EMPOWERMENT. Maar als het zo simpel zou zijn …

 

De Veilige Omgeving

Uit ervaring weet ik dat om echt teamwork voor elkaar te krijgen, om het individu echt in zijn of haar kracht te zetten, je moet zorgen voor een veilige omgeving. Niet (altijd) letterlijk, overigens. Het gaat om de vraag in hoeverre iemand zich thuis voelt in de omgeving waarin hij/zij werkt. En dat wordt bepaald door een aantal elementen. Het begint in mijn beleving altijd met attitude, houding & gedrag. Attitude van het individuele teamlid, wel te verstaan! Beschikt een teamlid over de juiste mentaliteit om zijn kennis & kunde, zijn hele hebben en houden, beschikbaar te (willen) stellen. Dan pas volgt de rest. Krijgt het teamlid voldoende vertrouwen om zijn kennis en kunde in te zetten. Heeft het teamlid vertrouwen dat de inzet van zijn kennis en kunde ook werkelijk wordt gewaardeerd, op de juiste waarde wordt ingeschat en op de juiste manier wordt ingezet.

Google noemde dit in een door hun in het voorjaar van 2016 gepubliceerd onderzoek naar succesvolle teams de “psychologische veiligheid” in een team. En die veiligheid heeft, voor sommige lezers wellicht ‘gek genoeg’, weinig van doen met inhoudelijke kennis & kunde die een teamlid bezit, maar alles van doen met de vraag “hoe ga je als team en als leider met die kennis & kunde om?”.

 

Je empowered voelen

Toch vind ik deze beschrijving van empowerment nog steeds wat oppervlakkig. Want het laat de vraag “Waarom zou ik” nog steeds open.
Vertaalt naar het Nederlands betekent empowerment “in staat stellen” (zie de fomele definitie in de Van Dale). Maar echte empowerment is zo veel meer dan dat. Deze definitie zegt eigenlijk niet zo veel (helemaal niets, trouwens). Er circuleren verschillende definities op het internet, maar bijna allemaal hanteren ze een vijftal principes die consequent terugkomen (in verschillende bewoordingen, dat dan wel).

Een teamlid voelt zich empowered als:

  1. Maximaal gebruik wordt gemaakt van zijn of haar capaciteiten;
  2. Deze capaciteiten worden ingezet ten gunste van een groter geheel;
  3. Hij of zij autonomie en zelf beslissingsbevoegdheid krijgt;
  4. Zelfsturing en zelf-oplossend vermogen binnen bepaalde kaders van hem of haar wordt verwacht;
  5. Hij of zij zelfverantwoordelijkheid mag en moet nemen.

Herkenbaar? Ik denk het wel. Als één of meerdere van deze vijf principes namelijk ontbreken of niet in balans zijn, dan voelen we ons al snel ‘unheimisch’. Wat zich vaak uit in ontevredenheid, klagen of andere vormen van negativiteit.

 

Empowerment to-the-max

Deze vijf punten hebben vooral betrekking op het individu, het individuele teamlid. Maar in het begin hadden we het over de elite teamplayer. De elite teamplayer werkt in een elite-team. Een elite-team is niet zomaar een team. Het is een team die alles-op-alles zet om haar doel te behalen. Een elite-team vormt een kern, zij werken maximaal samen om zo synergie te kunnen bereiken (1 + 1 = 3). En bij dit maximaal speelt het woord onbaatzuchtig in de definitie van teamwork een cruciale rol. Teamleden in een elite-team kennen namelijk ook nog het ‘Zesde Principe van Empowerment’:

het individu kan en wil zijn of haar eigen belang ondergeschikt maken aan dat van zijn of haar team en opdracht!

Dit is het punt waarop een elite teamplayer zich onderscheidt van de ‘gewone’ teamplayer. Een elite teamplayer weet de ultieme balans te vinden tussen enerzijds het inzetten van eigen vakinhoudelijke expertise en kracht en anderzijds het simpelweg een stap opzij doen ten koste van zichzelf als daarmee het doel, de missie, wordt gediend. En waarom? Omdat hij of zij begrijpt dat dit de enige manier is om samen (!) uitmuntenede resultaten te halen. Om een Hoger Doel te kunnen dien die verder gaat dan alleen zichzelf.

Volgens mij is dit stiekem de werkelijke vorm van empowerment waar iedereen zich prettig bij voelt, niet? Want we zijn best bereid om dat stapje opzij te doen. De mooiste momenten waarin we empowerment to-the-max hebben ervaren, bevatten deze zes principes. Achteraf gezien zullen we ze waarschijnlijk herkennen. Maar kijk nog eens goed naar jezelf en je team: durf jij openlijk te roepen dat je de Zes Principes van Empowerment consequent toepast? Op jezelf en op je teamleden?