Lezingen & webinars

Lezingen

Kennis overdragen, ervaringen delen en geleerde lessen toepassen zijn enkele van onze drijfveren. Met Teamability als onze leidraad en met een enorme hoge dosis energie worden de toehoorders meegenomen naar een wereld waarin het hoogste niveau van teamwork de enige optie is om succesvol te zijn. In inspirerende en interactieve keynote presentaties vertellen we wat het inhoudt om constant uitgedaagd te worden, het maximale uit jezelf te moeten halen en opdrachten uit te voeren in soms extreem lastige situaties. De keynotes zitten vol met geleerde lessen van elite teams zoals die van het Korps Commandotroepen. We wisselen aansprekende en boeiende anekdotes, verhalen en zienswijzen af met de wat meer "fundamentelere" inzichten op het gebied groeps- en teamdynamiek en hun gedrag. Hoe ontwikkel je bij mensen een zodanige houding & gedrag dat een groep mensen gaat samenwerken als een eenheid?

Onze keynote presentaties inspireren, prikkelen en dagen uit. Wat betekent het om in uitzonderlijk flexibele en agile teams te werken? Je zult verbaasd zijn wat nodig is om als team het hoogste niveau van teamwork na te streven en hoe je dit zelf ook kunt bereiken.


Webinars

Regelmatig verzorgen wij webinars over teamwork, leiderschap en aanverwante onderwerpen. Hieronder staan alle komende webinars vermeld en kun je je direct aanmelden. Je vindt hier ook onze on-demand power webinars: korte webinars (max. 30 minuten) gericht op één specifiek onderwerp. Kijken wanneer jij wil!

Geplande, live, webinar

Webinar XYZ
Datum + korte omschrijving

Op dit moment staat er nog geen live webinar gepland

On demand webinars

Bekijk webinar
Het concept "Team of Teams" brengt de principes van teamwork naar organisatieniveau. Hoe laat je meerdere onafhankelijk werkende teams tóch samenwerken als één team met een gezamenlijk doel?
Bekijk webinar
Teaming draait om de vaardigheid om on-the-fly en onder hoge druk meteen goed samen te kunnen werken. Het model gaat niet uit van stabiele teams, maar van teams waar teamleden komen en gaan.
Bekijk webinar
In 'De vijf frustraties van teamwork' legt Patrick Lencioni de kern van samenwerking in teams bloot. Hij laat zien hoe hindernissen in effectief teamwork ontstaan en hoe je ze kunt overwinnen. Vervolgens wordt het onderliggend model nader uitgewerkt.