WAT IS TEAMABILITY?

Alles draait om de juiste (team)cultuur

Geen enkele situatie is hetzelfde. Er gebeuren altijd dingen waarmee een organisatie of het team geen rekening heeft gehouden.

Hoe de mensen in de teams hier mee omgaan is het verschil tussen winnen of verliezen. En die wordt bepaald door diverse patronen: communicatie, processen, procedures, hiërarchie, leiderschap, etc. Ofwel: de heersende cultuur. Welke afspraken maken we met elkaar en hoe spreken we elkaar aan op houding & gedrag? Hoe effectief is deze cultuur in relatie tot wat je wilt bereiken?

Teamability is de vertaalslag van het teamwork zoals we dat zien bij de Nederlandse Special Forces, waaronder het Korps Commandotroepen. Deze vertaalslag naar de praktijk buiten Defensie heeft TeamForge dan ook met medewerking van het Korps Commandotroepen opgezet en beschreven in het gelijknamige managementboek: Teamability: zo vorm je extreem gemotiveerde teams“.

De Essentie van Teamability

Teamability richt zich op de dynamiek van een team op basis van vier pijlers:

1

Ken je Omgeving

Begrijpen wat een team in welke omgeving moet doen en waarom het team dat moet doen, zodat het team kan bepalen hoe het de opdracht gaat uitvoeren.
2

Creëer voldoende Bescherming

Zorgen dat het team kan doen wat van ze verwacht wordt (leiderschap, ontwikkeling, middelen, etc).
3

Ontwikkel de juiste Mentaliteit

Zorgen dat teamleden op de juiste manier in de wedstrijd zitten, met de juiste houding & gedrag, in relatie tot de opdracht.
4

Leer te Vertrouwen

Openheid creëren tussen teamleden, zodat er functionele spanningen kunnen ontstaan. Dit leidt tot gezamenlijke creativiteit en innovatie en het van elkaar op aan kunnen in geval van druk, stress en uitdaging.

De Omgeving is bepalend voor wat verwacht wordt van een team. Vertrouwen maakt van een groep individuen een hecht team. Mentaliteit is bepalend voor de mate van succes. Bescherming geeft het team de ruimte om te doen wat het moet doen.

Teamability betekent constant balanceren tussen KUNNEN en WILLEN. Empowerment van het individu en Effectieve communicatie onderling vormen hierin het smeermiddel.

Het zijn deze zes elementen van Teamability die houding & gedrag van team en organisatie sturen en beïnvloeden. Beheers deze elementen en je beheerst het resultaat!

Lees verder

In het boek ‘Teamabilty’ …