WAT IS TEAMABILITY?

Geen enkele situatie is hetzelfde. Er is niet één manier om elke situatie de baas te kunnen zijn. Er gebeuren altijd dingen waarmee het team geen rekening heeft gehouden.

Het Hoogste Niveau van Teamwork maakt het verschil tussen domineren & winnen of overrompeld worden & verliezen. Teams moeten in een split second informatie kunnen verwerken en overgaan tot actie. Niet linksom, dan rechtsom. Het doel blijft helder en scherp, de weg ernaartoe niet. Dit Hoogste Niveau van Teamwork is Teamability.

Teamability is niet zomaar een gedachte over teamwork. Teamability is de vertaalslag van het teamwork zoals we dat zien bij de Special Forces, waaronder het Korps Commandotroepen. Deze vertaalslag heeft TeamForge dan ook in samenwerking met hen opgezet (en beschreven in het gelijknamige boek “Teamability: zo vorm je extreem gemotiveerde teams“)

Teamability houdt een belofte in. Een belofte die ervoor zorgt dat elk team een cultuur van high performance kan creëren. Dat elk team een high performance team kan zijn. Dat elk team op het hoogste niveau kan werken. Met maar één doel: domineren en winnen!

De pijlers van Teamability

1

Omgeving

Een high performance team kent haar Omgeving.
Begrijpen WAT een team in WELKE omgeving moet doen en WAAROM het team dat moet doen, zodat het team kan bepalen HOE het de opdracht gaat doen.
2

Vertrouwen

Leden van een high performance team hebben maximaal Vertrouwen in elkaar.
Openheid creëren tussen teamleden, zodat er functionele spanningen kunnen ontstaan. Dit leidt tot gezamenlijke creativiteit en innovatie en het van elkaar op aan kunnen in geval van druk, stress en tegenslag.
3

Mentaliteit

Leden van een high performance team hebben de juiste Mentaliteit.
Zorgen dat teamleden op de juiste manier in de wedstrijd zitten in relatie tot de opdracht.
4

Bescherming

Een high performance team weet zich voldoende Beschermd.
Zorgen dat het team KAN doen wat van ze verwacht wordt

De Omgeving is bepalend voor wat verwacht wordt van een team. Vertrouwen maakt van een groep individuen een hecht team. Mentaliteit is bepalend voor de mate van succes. Bescherming geeft het team de ruimte om te doen wat het moet doen.

Teamability betekent constant balanceren tussen KUNNEN en WILLEN. Empowerment van het individu en Effectieve communicatie onderling vormen hierin het smeermiddel.

Lees verder

In het boek ‘Teamabilty’ …