Teamability

Wie de teamcultuur beheerst, beheerst het resultaat!


Alles draait om de juiste (team)cultuur

Geen enkele situatie is hetzelfde. Er gebeuren altijd dingen waarmee een organisatie of het team geen rekening heeft gehouden.

Houding & gedrag van mensen ín het team is het verschil tussen winnen of verliezen. Maar die worden sterk beïnvloed door diverse patronen: communicatie, processen, procedures, hiërarchie, leiderschap, etc. Ofwel: de heersende cultuur. Welke afspraken maken we met elkaar en hoe spreken we elkaar aan op houding & gedrag? Hoe effectief is deze cultuur in relatie tot wat je wilt bereiken? Welke drijfveren hebben de teamleden? Welke motivatoren? Ofwel

Wat zorgt er voor dat teams (en hun teamleden) doen wat ze doen en hoe beïnvloed je dat op een effectieve manier?

Teamability is de vertaalslag van het teamwork zoals we dat zien bij de Nederlandse Special Forces, waaronder het Korps Commandotroepen. Deze vertaalslag naar de praktijk buiten Defensie heeft TeamForge dan ook met medewerking van het Korps Commandotroepen opgezet en beschreven in het gelijknamige managementboek: Teamability: zo vorm je extreem gemotiveerde teams.

Teamability

De Essentie van Teamability

Teamability is gestoeld op de gedachte, dat het gedrag van teamleden wordt bepaald door enerzijds de situatie & context waarbinnen zij moeten opereren en anderzijds door vier primaire pijlers die zij moeten invullen:

1
Omgeving
Begrijpen wat een team in welke omgeving moet doen en waarom het team dat moet doen, zodat het team kan bepalen hoe het de opdracht gaat uitvoeren.
2
Bescherming
Zorgen dat het team kan doen wat van ze verwacht wordt (leiderschap, ontwikkeling, middelen, etc).
3
Mentaliteit
Zorgen dat teamleden op de juiste manier in de wedstrijd zitten, met de juiste houding & gedrag, in relatie tot de opdracht.
4
Vertrouwen
Openheid creëren tussen teamleden, zodat er functionele spanningen kunnen ontstaan. Dit leidt tot gezamenlijke creativiteit en innovatie en het van elkaar op aan kunnen in geval van druk, stress en uitdaging.

De Omgeving is bepalend voor wat verwacht wordt van een team. Vertrouwen maakt van een groep individuen een hecht team. Mentaliteit is bepalend voor de mate van succes. Bescherming geeft het team de ruimte om te doen wat het moet doen.

Uiteindelijk draait het om de balans tussen KUNNEN en WILLEN. Het gedrag dat teamleden laten zien als invulling van deze vier pijlers wordt gevormd door enerzijds de Empowerment van het individu (welke motivatie en drijfveren) en Effectieve communicatie (elkaar begrijpen). Deze twee vormen het smeermiddel tussen de vier pijlers.

Wil je meer weten over Teamability?

Lees dan het gelijknamig boek *, geschreven met medewerking van het Korps Commandotroepen.

* Verkrijgbaar als paperback en e-book

teamability_cover_small