Skip to main content
Teamwork

“Teamwork” in de ogen van een Unbeatable Team

By 11 juli 2016oktober 22nd, 2020No Comments

 

“Teamwork” in de ogen van een Unbeatable Team

Ik heb al eens eerder geschreven over mijn fascinatie voor de elite eenheden van het leger. Niet zozeer om de aard van hun werkzaamheden (hoewel ik daar veel respect voor heb), maar vooral om de manier waarop ze dat doen. Enerzijds de combinatie tussen individuele kennis, kunde en competenties en anderzijds het samenspel van deze individuen in teams om daarmee het onwaarschijnlijke waarschijnlijk te maken. Dat fascineert mij enorm.

Elite voor iedereen

Ik geloof er heilig in, dat elke organisatie kan beschikken over elite-teams. Teams die in staat zijn het onwaarschijnlijke succesvol voor te bereiden en uit te voeren. In het leger zijn dat missies vaak in onherbergzaam gebied met een hoog risico factor vaak in relatie tot leven en dood. In de corporate wereld draait het vaak om een constant veranderende wereld, waarbinnen je als organisatie je moet zien te redden, te overleven en succesvol te zijn (lees: je concurrenten aftroeven). Teams die dat kunnen worden onverslaanbaar. Ze worden Unbeatable! Maar wat onderscheidt een elite-team nou van een ‘gewoon’ team? Wat maakt hun anders dan anderen? Wat maakt een elite-team een Unbeatable Team?

Daar zijn veel antwoorden op te geven en er zijn veel facetten die dat bepalen, maar laten we in dit artikel beginnen bij het begin. Namelijk bij de definitie van “teamwork” die ik onlangs hoorde:

“Teamwork = het onbaatzuchtig samen werken aan een gemeenschappelijk doel”

In mijn beleving is dit de definitie van teamwork die elk team moet hanteren. Elk individueel woord in de definitie heeft betekenis op zichzelf. Maar gecombineerd vormen ze een bijzonder krachtige boodschap. Hierin draait alles om onderling Vertrouwen en Mentaliteit.

[tweetthis display_mode=”box”]Bij teamwork draait het primair om Vertrouwen en Mentaliteit [/tweetthis]

Teamwork is …

Onbaatzuchtig

Onbaatzuchtig betekent “zonder persoonlijk gewin”. Je zet niet jezelf, je positie, je titel, je eigen agenda of je eigen sores op één, maar die van je team en de opdracht. Je doet wat nodig is, zodat het team het succes kan boeken dat wordt verwacht. Je zet al je eigen kennis en kunde in ten gunste van een hoger doel.

Samen

De kracht van teams zit in het samenspel dat de individuele leden kennen. Hoe beter dit samenspel, hoe beter het teamresultaat. Dat betekent dus dat er geen ruimte is voor ‘einzelgängers’, teamleden die op eigen houtje zonder overleg actie ondernemen. Elke stap die je als teamlid doet, is met (impliciete dan wel expliciete) instemming van je teamleden. Alleen zo kun je samen het einddoel bereiken.

Werken

“Werken’ is niet een staat van ‘zijn’, maar een staat van ‘worden’. Het is een continu proces, waarbij elk teamlid continu bezig is datgene te doen om het doel, het verwachte resultaat, te bereiken. Teamwork en het werken aan je team stopt dus ook nooit. Hoe beter je dit ontwikkelt, hoe beter het resultaat van je team zal zijn. Dat betekent dus ook elkaar helpen, je eigen zaken opzijzetten om je mede teamleden te ondersteunen.

Gemeenschappelijk doel

Doel op één, team op twee, individu op drie. Dat is wat je als teamleden per definitie met elkaar deelt.
Een goed en duidelijk gemeenschappelijk doel overstijgt individuele doelen van de teamleden. Sterker nog: individuele doelen kunnen afgeleide zijn van het gemeenschappelijk doel. Zeker als deze individuele doelen te maken hebben met de bijdrage of de rol die het teamlid heeft aan het team.

Conclusie

Als team werken en leven op basis van deze definitie helpt om te groeien. Te groeien naar een elite-team, naar een Unbeatable Team. Het is het basisfundament om als team innovatief en creatief te zijn.

[tweetthis display_mode=”box”]Teamwork vormt het basisfundament om creatief en innovatief te zijn[/tweetthis]

Het helpt om in deze constant veranderende wereld het verschil te maken en daarmee dus boven de rest uit te stijgen.

Vragen

Stel je, als onderdeel van je groeiproces, daarom eens de volgende vragen:

  • Hoe vaak laat ik mijn eigen belang prevaleren boven het belang van mijn team?
  • Hoe vaak overleg je wat je doet en zoek je consensus binnen je team bij het nemen van actie?
  • Hoe vaak denk je “Dat doet de ander wel. Ik doe even niks”?
  • Hoe scherp heb je je teamdoel voor ogen? Hoe scherp is deze gedefinieerd? Kan elk teamlid dit zonder nuanceverschillen aan elkaar uitleggen?