Skip to main content
LeiderschapMentaliteitTeamwork

Vertrouwen: De Vijf eigenschappen

By 25 september 2016oktober 22nd, 2020No Comments

 

Vertrouwen: De Vijf eigenschappen

‘Vertrouwen’. Misschien wel één van de meest besproken onderwerpen in blogs, artikelen en discussies over leiderschap en teamontwikkeling. Vele duizenden zoniet tienduizenden artikelen zijn er over gepubliceerd. Ik hoor je al denken: “en nu kom jij met die tienduizend-en-eerste, Roderick. Wat ga jij in hemelsnaam schrijven dat ook daadwerkelijk iets toevoegt aan wat er reeds is?”. En toch werd je geprikkeld om door te klikken en even een kijkje te nemen. Weet je ook waarom je dat deed?

Ja, dat klopt inderdaad. Maar niet om te herhalen wat er in die andere publicaties staat. Ik meen dat ik inderdaad daadwerkelijk iets zinnigs aan die discussie kan toevoegen. Lees dus vooral verder. Vertrouw mij, het is de moeite waard.

 

De formele definitie van ‘Vertrouwen’

Een vrij standaard vraag die in bijna elke teamcoaching sessie terug komt is (in verschillende varianten, dat wel): wat is ‘Vertrouwen’ eigenlijk? Een snelle zoektocht op www.vandale.nl leert ons dat de formeel gehanteerde definitie inhoudt:

“Geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid”

Blééééh, denk ik dan. wat moet ik hier nou mee? Weinig zeggend, wel?

 

Een stukje ‘wetenschap’ achter vertrouwen

Vertrouwen: oxytocine vormt de basisVoor velen is vertrouwen een onderbuikgevoel. Een emotie die we voelen bij mensen die we tegenkomen. En net zoals bij alle andere emoties, wordt het gevoel van vertrouwen bepaald door hormonen. Oxytocine om precies te zijn. Dit hormoon noemen ze ook wel het ‘blije hormoon’. Het stelt ons mensen in staat om relaties met andere mensen aan te gaan. Vriendschappen op te bouwen, saamhorigheid te crëeren, vertrouwen te voelen, dat soort emoties. Wetenschappers hebben hier hele studies naar gedaan. Onlangs heeft zelfs Google een eigen interne studie vrij gegeven naar wat een succesvol (Google) team maakt. Werken aan vertrouwen kwam als één van belangrijkste redenen naar voren (zij noemde dat de Psychologische Veiligheid).

En dat maakt oxytocine als hormoon eigenlijk ook zo leuk. Het is een hormoon dat alleen vrij komt als de ander iets bij jou doet. Als de ander jou dat gevoel van vertrouwen geeft. Je kunt dus werken aan dat gevoel van vertrouwen. Sterker nog, je moet er aan werken, wil het hormoon vrij komen en wil je het vervolgens voelen.

 

Terug naar de kern

Nu terug naar de kern, de vijf eigenschappen. Gevoelens laten zich doorgaans moeilijk uitdrukken in rationele aspecten. Vraag aan iemand wat hij of zij voelt en je krijgt een wat warrig verhaal. Je kunt hem of haar dat ook niet helemaal kwalijk nemen. Hij of zij wordt tenslotte op dat moment gestuurd door hormonen. Je mag iemand daarom ook nooit aanvallen op zijn of haar gevoel.

De vraag die je wél kan stellen is wat heeft nou geleid tot dat gevoel? Met ander woorden: waarom vertrouw je de ene wel en de ander niet? Waarom vertrouw je iemand het ene moment wel en het andere moment minder (= normaal menselijk gedrag!)?

Als je er op gaat letten, dan zijn het in de kern de volgende vijf eigenschappen die bepalen of je iemand vertrouwt:

  • Hoeveel Tijd & Aandacht besteden jullie aan elkaar? Oprechte aandacht van mensen is zo belangrijk. Iedereen kan zich daar wel iets bij voorstellen;
  • Hoe Respectvol gaan jullie met elkaar om? Gaan jullie met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid? Verschil in mening of inzicht mag, maar dat maakt iemand niet meer of minder dan de ander;
  • Hoe sterk komen jullie Normen & Waarden overeen? Wat is voor elk van jullie belangrijk? Waar hechten jullie waarde aan? Hoe dichter deze bij elkaar liggen, hoe meer jullie elkaar zullen vertrouwen (daarom is de politieke arena ook zo lastig);
  • Zijn jullie bereid om je zelf Op te offeren voor de ander? Niet letterlijk bedoelt (hoewel ..), maar zijn jullie in staat om af en toe je eigen sores opzij te zetten ten gunste van de ander;
  • Hoe diepgaand is jullie Inhoudelijke kennis & Ervaring? Weten jullie eigenlijk wel waar jullie het over hebben?

 

TRUST

Vertrouwen wordt in het Engels vertaald met ’Trust’. En Trust is vervolgens een prachtig acronym. Want vertaal de vijf eigenschappen maar eens naar het Engels en zie dan wat er ontstaat;

  • Time & Attention (Tijd & Aandacht);
  • Respect (Respect);
  • Unbreakable Values (sterke normen & waarden);
  • Sacrifice (Opoffering);
  • Technological Supremacy (Inhoudelijke kennis).

Dus als je vertrouwen wil creëren bij anderen, besteedt dan veel aandacht aan bovenstaande vijf eigenschappen. Ik weet zeker dat de ander dat zal belonen (vertrouwen krijgen is vertrouwen geven). En terug naar waar ik mee begon: misschien zitten hier wel de redenen waarom je dit tienduizend-en-eerste artikel over vertrouwen toch opende ……